Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII,dari Putradalem no.4

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII en Familie | 02.54 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII,dari Putradalem no.4;

No.4.Goesti Kangdjeng Ratoe Hangger menikah dengan Kangdjeng Pangeran Ario Poerbonagoro, berputra;

0 komentar